MÁY THÔNG TẦNG (MÁY CHIẾU THIÊN ĐỈNH)

Máy thông tầng FOIF DZJ2

Giá: 14.500.000 VNĐ

Máy laze thông tầng FUKUDA JC300

Giá KM: 8.200.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

MÁY THÔNG TẦNG ML402

Giá: 13.500.000 VNĐ